Pszichológia és spiritualitás: két külön út?

2013. jan. 9. | 2 hozzászólás

Pszichológia és spiritualitás: két külön út?

A pszichológia és a spiritualitás képviselői között sok esetben éles ellentét alakul ki: az egyik oldalon a fősodrású pszichológia képviselői állnak, akik a tudatossággal, a spirituális élményekkel kapcsolatos ismereteket figyelmen kívül hagyják, és elutasítanak mindent, ami tudományosan nem mérhető. A másik oldalt a spirituális hagyományok képviselik azzal a nézetükkel, hogy a psziché csak illúzió, és a pszichológiai munka nem több, mint a hamis én megerősítésére tett gyenge próbálkozás. A két véglet között számos megközelítés foglal helyet, amelyek a személyes és az énen túli élményeket is figyelembe veszik,  elfogadva, hogy egyes élmények empirikus módon bizonyíthatóak, és olyanok is vannak, amelyek rendkívül misztikusak, de attól még valódi élmények. Sok pszichoterapeuta és páciense számára rejtve maradnak a spirituális bölcseletek jótékony hatásai, miközben a nyugati spirituális tanítók és követőik súlyos hibát követnek el a pszichológiai ismeretek elutasításával, ahelyett, hogy megfelelő és hatékonyan alkalmazható készségeket fejlesztenének ki.

Végtére is a pszichológiának és a spiritualitásnak nem kellene egymástól elhatárolódnia; de hasznos különbséget tenni köztük, hogy megérthessük, melyiknek mi a szerepe a másik szempontjából. Így fölfedezhetjük, hogyan egészíti ki és támogatja egymást ez a két megközelítés, lehetővé téve az ember megértésének egy olyan komplex módját, amelyre önmagában egyik sem lenne képes.

A spirituális megértés egy magasabb intelligencia, erő, hatalom közvetlen megtapasztalásából fakad, amit egyesek nondualitásnak, mások Istennek vagy Allahnak neveznek. A spirituális módszerek hozzásegítenek a magasabb tudatosság megtapasztalásához és kitartó gyakorlással könnyebben érzékelhetővé válnak a létezés magasabb síkjai; a pszichológiai munka pedig lehetővé teszi a személyiségünket alkotó komplex rendszer megismerését és helyrehozását. Ezek hiányában a berögzült viselkedésmódjaink és sérüléseink gátolhatják a fejlődésünket és akadályozhatják a spirituális valóság észlelését.

1994-ben egy évet Indiában tanultam, ezalatt egy európai embertől – nevezzük őt most Hansnak – béreltem szobát. Gyerekként a II. világháború alatt Hans több évet egy japán koncentrációs táborban töltött, ahol hatalmas traumát szenvedett el a kínzásoktól és a családjától való elszakítottság miatt. Fiatal felnőttként Indiába ment, és amikor találkoztam vele, már több mint ötven éve ott élt. Szellemi képességeit tekintve Hans egy zseni volt, kiemelkedő intelligenciájával a hindu vallás komoly tudósává vált. Elszánt gyakorlóként betartotta a megterhelő és önmegtartóztatást követelő spirituális előírásokat, és többször is része volt misztikus élményekben.

Amikor az élete vége felé találkoztam vele, mély bánat sújtotta azért, mert nem sikerült beteljesítenie a spirituális törekvéseit, és a ki nem mondott érzése miatt, hogy Isten becsapta őt: ő mindenét odaadta a spirituális út követéséért, mégsem érte el vele céljait.

Kívülről nézve, az őt jól ismerők számára gyorsan világossá vált, hogy képtelen volt szembenézni a gyerekkorában elszenvedett traumákkal, és feldolgozni azokat. A spirituális gyakorlatok és a szigorú önmegtartozás által folyamatosan próbálta elfojtani a fájdalmát, ami miatt egyre nárcisztikusabbá vált. Mialatt másokat elkápráztatott az ezoterikus rituáléival, a hindu mitológiáról és a védikus szertartásokról való óriási tudásával, én legszívesebben az ölembe vettem volna, hogy a benne lévő gyermek addig sírhasson, míg a könnyeinek tengere ledönti a szívét a szeretettől elzáró falakat.

Fontos megérteni, hogy a lelki elakadásaink útjába állhatnak a spirituális élményeknek és megértéseknek. A gyermekkori traumák és a becsapottság érzése, amelyet mindannyian megtapasztaltunk különböző mértékben, okozhatja azt, hogy képtelenek leszünk megbízni Istenben, és így nem tudjuk magunkat teljesen átadni az ismeretlennek. Már kora gyerekkorunkban megtanulhatjuk, hogy a világ egy veszélyes hely, és ha van is Isten, nem képes megvédeni minket.

A gyermekkori elhagyatottság később megnehezíti a meditáció által kínált tágasság megtapasztalását, mert nehéz megkülönböztethetni a meditációban átélhető nonduális állapotot a hiányérzettől és a pszichológiai értelemben vett belső ürességtől. A gyermekkori autoritásszemélyekben, tanárokban, vallási vezetőkben való csalódások is megnehezítik a későbbi spirituális tanításokba, tanítókba vagy akár saját magunkba vetett bizalom kialakulását. A múlthoz kötődő feldolgozatlan érzelmek mélyen meghatározzák a spirituális nézetekhez, gyakorlatokhoz, élményekhez fűződő viszonyunkat.

Másrészről a pszichológiai folyamatainkban is elmerülhetünk annyira, hogy az már egy nárcissztikus köldöknézéssé válik, így egy olyan zsákutcába jutunk, amely sem a spirituális gyakorlatok által elérhető együttérzéshez és bölcsességhez, sem a másokért való felelősségvállalás képességéhez nem vezet el bennünket.

A fősodrású pszichológiai iskolák közül jó néhány nem vesz tudomást az egyébként szélesebb perspektívát nyújtó spirituális ismeretekről. A spirituális élményeket egyszerű neurotikus fantáziáknak, infantilis regressziónak, idealizált projekcióknak tekintik. Például egyszer egy, a harmincas éveiben járó pszichológussal beszéltem, aki éppen egy krízist élt át a spirituális életét illetően, mert a terapeutája meggyőzte arról, hogy a spirituális mesterével való kapcsolata nem több, mint egy kielégítetlen gyerekkori szükségleteken alapuló romantikus projekció, amely az apjáról való leválási folyamat elakadását jelzi.

Meg vagyok arról győződve, hogy a legtöbb botránynak és a gyakorlók kiábrándultságának hátterében az áll, hogy egyes tanítók pszichológiai értelemben vakok bizonyos területekre, és azt hiszik, hogy a szellemi nagyságuk majd megoldja a lelki sérüléseiket is. Pedig nem.

Nem gyengeség, hanem bátorság az, ha szembe merünk nézni azokkal a dolgokkal, amiket legszívesebben meg sem látnánk – így megszabadítjuk magunkat azoktól a terhektől, amelyek eltakarnák előlünk saját teljességünket.

Szerző: Mariana Caplan
Forrás: Huffington Post 

Megosztom

2 hozzászólás

  1. Tekintettel arra, nem vagyok szakember, így a tudományos magyarázatok helyett azt írom ,ami van.Úgy látom,a “saját” megoldhatatlan élethelyzettel találkozik valaki,akkor – ha van pénze – pszichológushoz fordul ,vagy szakemberhez,azzal a hittel,hogy segíteni fog rajta. Szerintem gyorsabb és olcsóbb,ha saját magán segít. Nagyon egyszerű a teendő. El kell fogadni, hogy az ember sorsa fordulhat rosszra.Bárki megbetegedhet,elveszthet valakit,akit szeretet. A betegségek ellen lehetséges megfelelő tudatos életmóddal eredményesen küzdeni.A haláleseteket tudomásul kell venni,még akkor is,ha nagyon nehéz. Mindenkinek megvannak a kudarcélményei, a válástól kezdve, a különböző emberekben való csalódásokig – elég széles a spektrum. Az a legfontosabb,sohasem tegyünk fel mindent egy lapra,hanem különböző kártyajátékokat játszunk. Ha vesztünk, játszunk mást. A legfontosabb, kudarc esetén vizsgáljuk meg a kudarc okait higgadtan, keressük meg hol hibáztunk. Nagyon fontos ne körülményeket tegyük felelőssé,hanem magunkat. Olyan kudarc nincs, amihez a személy nem járult volna valamivel hozzá.Életünk egy nyitott könyv, ami annyit jelent, ha végig akarjuk olvasni, mindenféleképpen lapozni kell. Az igaz, Isten kezében vagyunk, de arra kár számítani, hogy Isten közvetlenül fog segíteni. Pszichológushoz akkor érdemes fordulni, ha valakivel olyan helyzet alakul ki, amire nem találjuk a megoldást. Pl. a gyermekem a környezetébe nehezen illeszkedik be, vagy a házastársam valamilyen szenvedélybeteg, stb. Hogyan viszonyuljak a másik (beteg) emberhez? Itt is az a fontos, valamit tegyünk az élethelyzetünk megoldásához, ne halasszuk, vagy próbáljuk kikerülni.Minél jobban próbáljuk kikerülni, elfelejteni, annál kevésbé sikerül. Az ember úgy lett teremtve,hogy a kudarcot(ezt a bevésődést) a legkevésbé tudja elfelejteni. Ez így van jól,mert ellenkező esetben az emberiség már rég kihalt volna.Az alkalmazkodásunk legfontosabb része. Sehogy se bújjunk valaminek vagy valaminek a háta mögé – aki segít nekünk. Legyünk urai magunknak.
    Tisztelettel Dodó

  2. Akit mélyebben érdekel a téma, annak ajánlom figyelmébe a következő könyvet.

    Szvámí Ráma: Jóga és pszichoterápia (Mandala-Véda Kiadó)

    Szépen összefoglalja a két irányzat lényegét és össze is hasonlítja azokat.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pszichológia és spiritualitás: két külön út? | Temerinda - [...] A cikk az Integrál Önismeret oldalán jelent meg.  [...]
  2. Pszichológia vs. spiritualitás | Lélekcsend - [...] A pszichológia és a spiritualitás képviselői között sok esetben éles ellentét alakul ki: az egyik oldalon a fősodrású pszichológia…

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Hamar Lilla integrál pszichológus