NLP

Az NLP-t, azaz neurolingvisztikus programozást Richard Bandler matematikus-pszichológus és John Grinder nyelvész alkotta meg az 1970-es években. Azt kezdték vizsgálni, miben rejlik a kor három kiemelkedő terapeutájának, Virgina Satir (a családterápia egyik úttörője), Milton H. Erickson (a hipnoterápia megújítója) és Fritz Pearls (a Gestalt terápia megteremtője) hatékonyságának, sikerének titka – kutatásuk során pontosan lemodellezték hármójuk tevékenységét.

A munkájuk eredményeként létrejött NLP is a kiválóságot, az ember eredményes működését modellezi le, lehetővé téve bármilyen téren a sikeres viselkedést.

A „neurolingvisztikus programozás” kifejezés az alábbi felismeréseken alapul.

Neuro: Minden viselkedésünk neurológiai folyamatokban gyökerezik: az érzékelésben és észlelésben (látás, hallás, tapintás stb.), ill. a gondolkodásban is az idegrendszerünket használjuk.

Lingvisztikus: Gondolatainkat a nyelv segítségével fejezzük ki, ugyanilyen módon kommunikálunk. Ha valamit mondani szeretnénk, a fejünkben lévő képet/hangot/érzést szavakba öntjük. A hallgató ezeket a szavakat alakítja vissza saját maga számára hanggá, képpé vagy érzéssé.

Programozás: Gondolkodásunk és viselkedésünk nem véletlenszerű, hanem mélyen bennünk gyökerező sémákat követ. Ezek a működésmódok lemodellezhetők, és újraprogramozhatók, tehát új sémák tanulhatók meg helyettük. Ha pedig megváltoztatjuk mentális programjainkat, egyúttal a viselkedésünket is megváltoztathatjuk.

Bandler és Grinder felismerte, hogy a világképünk sosem lesz a világ pontos tükörképe, hanem a világképünk, amely segítségével kiismerjük magunkat az életben egy térképhez hasonlatos. A térképünk egyéni, meghatározza viselkedésünket és az átélt események alakítják.

Az NLP révén megismerheti  belső térképét, és  annak a kívánt irányba történő megváltoztatása kihathat viselkedésére, érzelmeire, gondolkodásmódjára. Az újonnan kialakított, immár jobb, hasznosabb belső térképe segíti eljutni azokhoz a célokhoz, amiket kitűzött magának.

Hamar Lilla integrál pszichológus