KIP

A KIP (Katathym Imaginatív Pszichoterápia) egy mélylélektani alapokon nyugvó eljárás, amelyet Hanscarl Leuner dolgozott ki az 1950-es években. Gyakorlata az ellazuláson, relaxáción alapul, a kliens ebben a módosult tudatállapotban szimbolikus képeket imaginál. Ezek az imaginációk mélylélektani eseményeket, a belső világ történéseit, a problémák transzformált képét tükrözik vissza és egy korábbi, gyakran egészen korai életkornak felelnek meg. A segítő a folyamat során a transzformált képekkel foglalkozik, az idővel bennük létrejövő változások alapján nyomon követi a mélypszichológiai változásokat.

Ha eljön hozzám, és az Ön esetében is a KIP a megfelelő módszer az önismerete mélyítésére, először segíteni fogom a nyugodt, ellazult állapot elérésében, majd végigkísérem az imaginálás folyamatán, és az ismételt imaginációk segítségével azon az úton, ami az elérni kívánt célja felé vezet.

Hamar Lilla integrál pszichológus