Spiráldinamika

A spiráldinamika az integrál pszichológia által összesített több mint száz fejlődési modell egyike. Az ember világnézetét, értékrendjét írja le, minden szinthez egy színt társítva. Kidolgozója az amerikai pszichológia professzor Graves, ill. a tanítványai, Beck és Cowan. A fejlődés spirális vonalban történő ábrázolásának fontos szerepe van: a magasabb szintek egyre növekvő komplexitását mutatja, ahol minden szint az azt megelőző szint eggyel jobb verziója. Összesen kilenc szintet írtak le, három “emeletre” bontva őket. Az első emelt szintjeinek célja a létfenntartás, az emberek itt meg vannak győzve arról, hogy az ő nézőpontjuk, értékrendjük a helyes, az igazi. A második emeletre lépve alakul át ez a világnézet, és elfogadják, hogy más értékrend, világnézet is lehet helyes, ill. a korábbi szinteket elfogadva rendszerbe foglalják azokat. A harmadik emelet a transzperszonális emelet, a modell szerzői nem írták le részletesen, csak utaltak a létezésére.

A spiráldinamika szintjei

Bézs: archaikus-ösztönös, ez a szint tisztán a túlélésről szól. A legfontosabb az élelem, víz, szex és biztonság megléte. A szokások és az ösztönök a túlélést szolgálják. Nincs elkülönült énérzés, az ember hordákban verődve él.
Előfordulása: ősközösségek, újszülöttek, a mentális hanyatlás állapota idős korban, Alzheimer kór végstádiuma, hajléktalan élet, éhező tömegek, katasztrófa sújtotta területen élők.

Bíbor: mágikus-animisztikus gondolkodás jellemző. A világot jó és rossz szellemek népesítik be, akik befolyásolhatják a világ történéseit, ezért az emberek felajánlásokat tesznek nekik, mágikus rituálékat végeznek és törzsekben élnek. Fontos a klán, az ősök tisztelete, az engedelmesség.
Megnyilvánulása: amulettek viselete, babonákban való hit, voodoo, a harmadik világ társadalmaiban gyakori.

Piros: hatalom, erőszak, impulzivitás, hősies tettek, egocentrizmus szintje. Zsákmányoló, terjeszkedő, másokat elsöprő. Különválik a jó és a rossz, istenek, nagyhatalmú vezérek jelennek meg, akiknek engedelmeskedni kell.
Megjelenése: háborúk, maffia, szenvedélybetegség.

Kék: struktúrát hoz az anarchia helyébe, rend, fegyelem,autoritás, hierarchia, dogmák, bürokrácia a meghatározóak. Elvárt az engedelmesség, a kötelességek teljesítése, a csoportnormák követése, az élvezetekről, való lemondás. A szabályok tiszták, adott, hogy mi számít jónak/rossznak, ezek a válaszok megkérdőjelezhetetlenek.
Megjelenése: feudalizmus, vallási fundamentalizmus, totalitárius rendszerek.

Narancs: a tudomány, a tudományos eredmények a meghatározóak. A törtetés, önérvényesítés,a függetlenség érzése, a profit, a teljesítmény, hatékonyság, az eredmények, a tervezés és a célok elérése fontos. Képes az analitikus problémamegoldásra, a komplex döntések meghozására.
Megjelenése:a jelenlegi nyugati világ, multicégek, materializmus.

Zöld: a közösség áll a fókuszban, az elfogadás, nyitottság, őszinteség, empátia jelentik a fő értékeket. Megjelenik az igény a belső tartalmak felfedezésére, az önismeretre. Az emberek érzékennyé válnak az ökológiai problémákra, keresek azok megoldásait.
Megjelenése: környezetvédő csoportok, személyközpontú pszichoterápia, humanisztikus és transzperszonális pszichológia, állatvédelem, emberi jogok.

Sárga: az integráció, rugalmasság, spontaneitás jelentik a prioritásokat. Elfogadja az eseményeket azok ellentmondásival együtt. Rendelkezésre áll számára az össze korábbi szint működésmódja. Kreatív, a probléma lényegét érintő praktikus megoldásokat talál, nyertes-nyertes helyzetre törekszik.

Türkiz: a lét teljességét éli, életmódja minimalista. Univerzális, komplex rendszerekben gondolkodik. Számára az élet fontos, nem a személyes lét, minden élőlény jójára törekszik.

Korall: egyelőre nem tudták leírni.

(forrás: Integrál Akadémia)

Hamar Lilla integrál pszichológus